Dịch vụ

skin/temp1/imgs/noimage.png

Dangkydocquyen

-- ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỂN, NHẪN HIỆU, LOGO --

 

images/item/logo-bachluat-final-08-104.gif

BÁO CÁO THUẾ

BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG - HÀNG QUÝ: 4 00.000 VND

Dịch vụ báo cáo thuế một giải pháp hoàn hảo và tiết kiêm nhất cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 400.000VNĐ.

 

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-103.gif

KẾ TOÁN TRỌN GÓI

KẾ TOÁN TRỌN GÓI 700.000 VND

Dịch vụ kế toán trọn gói một giải pháp hoàn hảo và tiết kiêm nhất cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 700.000VNĐ. Mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được chúng tôi giải quyết một cách triệt để nhất.

 

 

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-102.gif

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN - CỔ ĐÔNG

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN - CỔ ĐÔNG

CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ: 400.000 đ

 

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-101.gif

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ: 200.000 đ
- Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000 đ

 

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-100.gif

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ: 200.000 đ
- Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000 đ

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-99.gif

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ: 200.000 đ
- Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000 đ

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-98.gif

THÀNH LẬP CÔNG TY  2TV TNHH uy tín , cam kết KO phát sin, KO đi lại

Thành Lập Công ty trọn gói , tư vấn miễn phí, uy tín , cam kết KO phát sin, KO đi lại

Chuyên xử lý GPKD gấp 1 NGÀY ! Trên10 năm kinh nghiệm.DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Uy Tín tại HCM

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

- Tư vấn cách đặt tên Công ty;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-97.gif

Thành Lập Công Ty 1TV TNHH

Bách Luật hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí khi thành lập công ty :

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

- Tư vấn cách đặt tên Công ty;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-96.gif

Thành Lập Chi Nhánh

Bách Luật hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí khi thành lập chi nhánh:

- Tư vấn lựa chọn mô hình các đơn vị phụ thuộc phù hợp với nhu cầu của công ty.

- Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập chi nhánh của công ty.